محصول SPEED FRANCE فرانسه

نخ های چهارگوش

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طولهای مختلف

نخ حرفه ای با دوام بالا

مناسب برای عملیات نگهداری فضای سبز