مدل: دستگاه چندمنظوره SKN GJ330
نوع موتور:      
دوزمانه
حجم موتور: 27.2cc
وزن: 9kg
ابزار برش: مجهز به هد نخ و تیغه ی فولادی و با قابلیت نصب هد کلتیواتور و شمشادزن