با گسترش روز افزون استفاده از تیلر کولتیواتورها (روتیواتور، خاک همزن یا شخم‌زن) در کشاورزی و باغبانی، لزوم اهمیت به سرویس و نگهداری آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. اما گاهی به دلیل فرسودگی زمانی و یا مشغولیت کاری کشاورز و عدم فرصت کافی به منظور سرویس و نگهداری دستگاه، عیوبی در نحوه کار دستگاه به وجود می‌آید که در کار کشاورز اختلال ایجاد می‌کند. در بسیاری از موارد، این عیوب به دست کشاورز قابل رفع یا لااقل قابل شناسایی بوده و نیازی به مراجعه به تعمیرکار نمی‌باشد. سبزکوش نگین (SKN)، حامی همیشگی شما در جدول زیر به برخی از این عیوب، نشانه‌ها و راه‌حل احتمالی رفع آنها اشاره می‌کند.

ردیف

مشکل

علت احتمالی

راه حل

1.

محور دوران نمی‌کند

نقص در میل گاردان یا جعبه دنده

بررسی نقص و تعویض در صورت لزوم

کلاچ ایمنی فرسوده شده و یا تنظیم آن بهم خورده است.

با مراجعه به دفترچه راهنما آن را تنظیم یا تعمیر کنید.

محور گیر کرده است.

گیر آن را برطرف کنید.

2.

دستگاه ناموزون عمل می‌کند.

زاویه اتصالهای میل گاردان زیاد است.

زاویه را کمتر کنید.

تیغه‌ها آرایش مارپیچی مطلوبی ندارند.

در صورت امکان به تیغه‌ها آرایش مارپیچی متناسب داده یا به تعمیرکار خبره مراجعه نمایید.

قفل‌های گاردان فرسوده شده‌اند.

برای تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.

3.

سر و صدای دستگاه بسیار زیاد است.

دنده‌ای در جعبه دنده یا خط انتقال نیرو شکسته است.

فوراً دستگاه را متوقف کرده، قطعه معیوب را پیدا کنید و آن را تعویض کنید.

بلبرینگ شکسته است.

به سرعت بلبرینگ شکسته را تعویض نمایید.

سطح روغن جعبه دنده بسیار پایین است.

تا حد معین روغن بریزید و نشتی‌های احتمالی را برطرف کنید.

سنگ یا مانع دیگری بین تیغه‌ها گیر کرده است.

دستگاه را متوقف و مانع را برطرف کنید، تیغه‌ها را تعمیر و یا تعویض کنید.

4.

تیلر به یک سمت کشیده می‌شود.

نوسان‌گیرها درست مستقر نشده‌اند.

آنها را درست تنظیم کنید.

5.

نفوذ تیغه‌ها کم است و یا عمق صحیحی ندارند.

سرعت پیشروی تیلر کولتیواتور بسیار زیاد است.

 

تیغه‌ها خم شده‌اند و یا آرایش مارپیچی ندارند.

 

سرعت محور دوار بسیار زیاد است.

 

6.

تیغه‌ها مکرر می‌شکنند.

تیغه‌ها سفت بسته نشده‌اند.

ضمن استفاده از پیچ‌های مناسب، آنها را سفت کنید و در صورت گشاد شدن سوراخ‌های فلانژها نسبت به تعویض فلانژها اقدام کنید.

موانع زیادی در خاک وجود دارد.

سرعت دوران را کم کنید تا برخوردها کمتر شود. ابتدا دستگاه را در عمق کم به کار بیاندازید و به تدریج به عمق کار بیافزایید.

7.

قدرت بسیار زیاد مورد نیاز است.

سرعت محور دوار زیاد است.

با تعویض جعبه دنده آن را کاهش دهید.

تیغه‌ها خمیده، شکسته یا دارای آرایش نادرست هستند.

آنها را صاف یا تعویض کنید و یا آرایش مارپیچی دهید.

عمق کار زیاد است.

 

سرعت پیشروی تیلر کولتیواتور زیاد است.

 

8.

خاک، جلوی دوران محور را می‌گیرد.

خاک، بسیار مرطوب است.

 

سرعت دوران نسبت به سرعت پیشروی بسیار کم است.

سرعت دوران را افزایش دهید.

خاک مرطوب به سپر خاک‌گیر می‌چسبد.

سپر را بلند کنید یا صبر کنید تا خاک خشک‌تر شود.