یکی از معضلات پیش روی کشاورزان و باغداران همواره انتخاب اندازه بهینه تراکتور برای استفاده در باغات و مزارع می باشد. در بسیاری از موارد، کشاورزان با انتخاب تراکتورهای بزرگ تر از حد مورد نیاز خود، میزان توان و انرژی اتلافی را افزایش داده و متحمل هزینه های سنگینی شده اند. در مقابل، با انتخاب تراکتورهایی با توان کمتر از حد مورد نیاز، کارآیی سیستم کاهش یافته است. 

در تحقیقی که در گروه ماشین آلات کشاورزی دانشگاه جورجیا، توسط Sumner  و Williams  انجام شد، انواع مختلف تراکتور از جمله تراکتورهای دوچرخ (یا تیلر دروگرها)، تراکتورهای مختلف زراعی و تراکتورهای باغی اعم از کمرشکن و ساده مورد بررسی قرار گرفتند که موارد کاربرد هر کدام به تفصیل بیان شد. 

 

برای دریافت این مقاله، لطفا فایل pdf را دانلود نمایید.