روتیواتورها یا تیلرهای دوار، از لحاظ طراحی و طرز کار، به طور کلی با ادوات خاک ورزی مرسوم (نظیر گاوآهن های برگردان دار و بشقابی) تفاوت دارند. همه ما می دانیم ذخیره آب کشور کانال های مصرفی مختلفی دارد و از این بین، حدود 60% از کل ذخیره آب کشور در بخش کشاورزی به هدر می رود. چند سالی است که با پر رنگ تر شدن معضل کمبود آب در ایران، بحث عدم خاک ورزی شدید و جلوگیری از زیر و رو شدن خاک و حفظ رطوبت خاک بسیار اهمیت پیدا کرده است. در روش خاک ورزی مرسوم، خاک توسط گاوآهن های برگردان دار یا بشقابی زیر و رو شده و به این ترتیب ذخیره رطوبتی لایه های زیرین خاک از بین می رود. روتیواتورها به هیچ وجه خاک را بر نمی گردانند و تنها خاک را تا عمق معینی بریده و مخلوط می کنند. شاول، در سال 1946، زمان اولیه اختراع این نوع گاوآهن ها را 90 سال قبل اعلام نموده است. از گاوآهن های دوار طی سالیان متمادی در اروپا استفاده شده است، اما در آمریکا بسیار دیرتر مورد توجه زارعین قرار گرفتند. علت این عدم استقبال آمریکایی ها، هزینه زیاد این گاوآهن ها و نیاز به توان زیاد برای کار با آنها بوده است. امروزه در سایر نقاط دنیا، میزان استفاده از گاوآهن های دوار روز به روز بیشتر می شود.

آماده نمودن بستر بذر با یک بار عبور از سطح زمین و در نتیجه کاهش کل میزان کشش، از جمله دلایلی است که برای استفاده از روتیواتورها اخیراً ذکر می شود. با استفاده از توان موتور و انتقال آن از طریق محور تواندهی به تیغه ها و خاک، به جای استفاده از نیروی کششی از طریق چرخ ها، توان کمتری تلف می شود و کار با آنها، میزان فشردگی خاک را کاهش می دهد. همچنین پس از عبور روتیواتورها از سطح خاک، هیچ گونه شیار یا پشته ای به جا نمی ماند.

در نتیجه گاوآهن های دوار بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند:

1-      ساقه بقایای گیاهی را خرد کرده و آن ها را با خاک مخلوط کنند.

2-      جای گاوآهن، هرس بشقابی و سایر هرس ها در خاک ورزی و تهیه بستر بذر را بگیرند.

3-      عملیات وجین و سله شکنی زراعت محصولاتی را که به طور ردفی کشت می شوند را انجام دهند.

4-      چراگاه ها را احیا نمایند.

5-      زمین های بایر را احیا نمایند.

6-      خاک باغات میوه و تاکستان ها را، به منظور از بین بردن لارو حشرات، به خصوص در زمان حمله کرم ها به درخت گیلاس، به هم بزنند.

7-      خاک را در هنگام کشت نواری بهم بزنند.

در مطالب بعدی، انواع دستگاه های روتیواتور، نحوه کار و ساختار آنها به تفضیل توضیح داده خواهد شد.