یکی از مشخصات اصلی تیلر دروگرهای دوچرخ BCS امکان نصب ادوات مختلف به صورت عقب بند و جلو بند به دستگاه است، که ویژگی چند منظوره بودن را برای این دستگاه ها امکان پذیر نموده است. شناسایی این ادوات به انتخاب بهتر و مؤثرتر دستگاه کمک می کند. 

از جمله مهمترین ادوات قابل نصب به تیلر دروگرهای دو چرخ BCS می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

1-   روتیواتور: روتیواتورها (کلتیواتورها) جزو پرکاربردترین و اصلی ترین ملحقات این تیلر دروگرها هستند که ساختاری محکم دارند. این روتیواتورها نیازی به سرویس و تعمیرات روتین ندارند و بنابر مدل و توان موتور، در اندازه های مختلف موجود می باشند.

2-   شانه برش: تیغه های دروگر یا همان شانه برش در عرض برش های مختلفی موجود می باشند که به منظور برش علوفه مختلف استفاده می شوند. این تیغه ها با استفاده از مجموعه ترانسمیشن، توان لازم برای حرکت خود را از موتور می گیرند. شانه های برش ناخن دار BCS، به جدا کردن بهتر علوفه پیچیده از هم کمک می کند و محافظ (کفشک) چپ و راست شانه برش، موجب جدا کردن علوفه بریده شده از بریده نشده و کاهش اثر مزاحم زمین درو نشده می گردد.

3-   گاوآهن و نهرکن: این ادوات، مختص به تیلر-دروگرهای دوچرخ BCS طراحی شده اند و دستگاه های مناسبی جهت شرایط خاص آماده سازی زمین های زراعی می باشند.

4-   هد برف روب و تیغه جمع کننده برف: تیغه 100 سانتی متری جمع کننده برف و یا هد برف روب با عرض کار 60 و 70 سانتی متر، از جمله ادوات ضروری فضاهای شهری مورد استفاده در شرایط برفی می باشد.

5-   هد جارو: هد جارو با عرض کار 80 و 100 سانتی متر، دارای انعطاف پذیری بالا برای کار در حالت های مختلف می باشد. تارهای هد جاروی BCS از الیاف بخصوصی تشکیل شده است که می تواند در تمیز کردن انواع سطوح و حتی برف روبی به کار گرفته شود.

6-   چمن زن: هد چمن زن BCS  در دو نوع با عرض کار 56 سانتی متر تک تیغه و 100 سانتی متر دو تیغه وجود دارد. این هد می تواند به همراه سبد ذخیره و یا بدون سبد ذخیره به منظور پراکندن چمن بریده شده بر روی سطوح چمن به عنوان مالچ مغذی خاک، استفاده شود.

7-   هد چمن زن- علف زن حرفه ای: این وسیله که با عرض برش 80 سانتی متر عرضه می شود، دارای عملکرد فوق العاده ای است با ساختار تقویت شده خود، وسیله ای مناسب برای کار در زمین های سخت می باشد.

8-   هد علف خورد کن (شلاقی): این هد با بهره گیری از تیغه های شلاقی خود، به طور کلی برای کار در زمین های سخت جهت حذف کامل و سریع علوفه استفاده می شود. علف خورد کن شلاقی BCS که در سه عرض کار 60، 75 و 90 سانتی متر موجود است، قابلیت کاربری بر روی دستگاه هایی چون BCS740 و BCS-Ferrari340 را دارا  می باشد.