از پرتکرار ترین سوالات در فصل پاییز،پیرامون سرویس کاربراتور موتورهای کوچک چمن زن و... (نظیر موتورهای بریگس) است. یکی از دلایل عمده ای که سبب عدم کارکرد مناسب دستگاه، حتی در صورت انجام تعمیرات و سرویس دوره ای، می گردد وجود عیب یا مشکل در کاربراتور می باشد. 5 مرحله کلی از جدا کردن تا نصب دوباره کاربراتور در سرویس کاربراتور های بریگس وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مراحل سرویس و تعمیر یک کاربراتور:

مرحله 1- خارج کردن کاربراتور:

الف) سر شمع را از شمع جدا کرده و سپس فیلتر هوا را خارج نمایید.

ب) سوپاپ سوخت را نیز از مخزن سوخت خارج کنید. در صورتی که موتور شما دارای سوپاپ سوخت نیست، به نحوی مانع از نشت و ریزش سوخت به خارج از مخزن در هنگام جداسازی کاربراتور از موتور شوید.

ج) برخی کاربراتورها دارای یک وسیله الکتریکی به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از احتراق و جرقه زنی هستند. این سولنوئید الکتریکی را به وسیله قطع اتصال سیم آن از محافظ سولنوئید خارج سازید.

د) همانطور که کاربراتور همچنان به گاورنر متصل است، پیچ های اتصالی کاربراتور را باز کنید.  اگر کاربراتور به واسطه چند پایپ به موتور متصل شده است، ابتدا پیچ پایپ ها را باز کرده و پس از باز کردن پیچ ها، کاربراتور را به سمت بیرون بکشید. به منظور مونتاژ آسانتر کاربراتور، طرح قرار گیری پیچ و مهره ها را قبل از دمونتاژ کردن کاربراتور بکشید.

ه) در نهایت فنر های گاورنر را جدا کرده و کاربراتور را خارج کنید. مراقب خمش و کشیدگی پیچ و مهره ها باشید.

مرحله 2- جداسازی کاربراتورهای دارای شناور

الف) کاسه نمد را از کاربراتور جدا کنید. کاسه نمد ممکن است توسط مهره یا پیچ به کاربراتور متصل شده باشد.

ب) پین لولایی را با استفاده از یک سوزن کوچک از داخل کاربراتور درآورید. مراقب باشید در حین این کار به کاربراتور آسیب نرسانید.

ج) مجموعه شناور، واشر کاسه نمد و سوزن سوپاپ ورودی را خارج کنید.

د) اگر کاربراتور شما دارای یک پیچ هرز گرد است، آن را از داخل فنر در بیاورید.

ه) صفحه گاز را بپیچانید تا بسته شود. سپس آن را خارج سازید.

و) شفت صفحه گاز و عایق آب بندی آن را خارج کنید.

ز) به همین صورت شفت صفحه ساسات و عایق آب بندی آن را خارج کنید.

ح) آچار شمع مخصوص به کاربراتور خود را استفاده نمایید.

مرحله 3- بررسی کاربراتور

الف) هیچ یک از قطعات پلاستیکی و فلزی کاربراتور را بیش از 15 دقیقه شستشو ندهید. همچنین با رعایت نکات ایمنی، کاربراتور را با استفاده از اسپری شستشو دهید. سپس با استفاده از یک پارچه تمیز، محلول ها و مواد آلاینده را از کاربراتور پاک نمایید. برای تمیز کردن کاربراتور از سیم یا قطعاتی که ممکن است براده آنها در قسمت های باز کاربراتور جای بماند استفاده نکنید.

ب) تمام اجزا را بررسی کنید.

ج) قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید.

مرحله 4- بررسی پیچ ترکیب سوخت- هوا

این پیچ برنجی میزان مخلوط سوخت و هوا را در دورهای بالا و در حالت خلاص کنترل می کند. سفت بستن بیش از حد این پیچ می تواند به آن آسیب برساند و کیفیت کنترلی پیچ را کاهش دهد.

بنابراین قطعات غیر فلزی را از پیچ زدوده و آن را برای 15 دقیقه با آب شستشو دهید، سپس خرابی های احتمالی را بررسی نمایید.

مرحله 5-  مونتاژ کاربراتور

الف) شمع جدید را به واسطه پینی با قطر کوچک تر از قطر شمع ببندید. به وسیله یک چکش به آرامی روی پین بکوبید تا شمع در جای خود سفت شود. سپس حاشیه بیرونی شمع را سوهان بکشید.

ب)ساسات را با یک فنر برگشتی داخل آب بندی خود قرار دهید.

ج) شفت ساسات را داخل کاربراتور قرار داده و با فنر برگشتی درگیر کنید.

د) صفحه ساسات را نیز با شفت ساسات درگیر کنید.

ه) صفحه گاز و شفت گاز را هم به صورتی که باز نموده اید، دوباره ببندید.

و) پس از قرار دادن دوباره قطعات خارج شده شامل سوزن و.... کاربراتور را بر روی جای خود نصب می کنید و فیلتر هوا را قرار می دهید.

 

 

منبع: http://blog.briggsandstratton.com/top-fall-faqs/