همانطور که در مقاله عملیات تکمیل چمن، اشاره کردیم، هوادهی یکی از ضروری ترین عملیات برای داشتن چمنی پرپشت و با طراوت است. 

در ویدیو زیر، نتایج انجام عملیات هوادهی به صورت تصویری نشان داده شده است. همچنین می توانید طی یک آزمایش ساده بهترین زمان برای استفاده از دستگاه های هواده چمن را تخمین بزنید.