همه ما می دانیم، ایمنی از اصول اولیه هر کاری می باشد. کارگاه های فنی و تعمیرگاه های ماشین آلات کشاورزی، به دلیل نوع ماشین آلات و سرعت بالای کار دستگاه های موجود، یکی از پرخطر ترین محیط های کاری می باشند. به همین سبب، کارفرمایان و اپراتورها همگی باید سعی در کاهش احتمال بروز خطر داشته باشند. 

دو اقدام اصلی در جهت کنترل ریسک، شناسایی منابع خطر است. یک بار که منبع خطر شناسایی شود، احتمال آسیب رساندن آن به اپراتور نیز قابل تشخیص است. این احتمالات، منابع ریسک را به سه دسته پر خطر، کم خطر و متوسط تبدیل می کند. 

یکی از دستگاه های پر کاربرد در کارگاه ها و تعمیرگاه ها، دستگاه تراشکاری است. در تصویر زیر می توانید نوع خطر، میزان خطر و نحوه کنترل آن را به صورت خلاصه مشاهده نمایید. همچنین می توانید این تصویر را چاپ کرده و برای آگاهی نیروی کار در کارگاه خود استفاده نمایید. 

برای بزرگ نمایی تصویر، روی آن کلیک نمایید.