مدل: Victor GT1350 DE 
موتور: KAMA 186FAE
توان موتور: 9HP
سوخت:  دیزلی
سیستم انتقال قدرت:  گیربکسی
تعداد دنده:  2دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت: الکتریکی 
عرض کار: 80-135 cm
عمق کار: 15-30 cm
 ظرفیت تانک سوخت  5.5L