همانطور که میدانید، در ساخت سیم‌پیچ ژنراتورها عمدتاً از دو ماده مس و آلومینیوم استفاده می شود. جدا از خواص ساختاری هر ماده که در جدول ذیل آورده می‌شود، کاربری هر ماده دارای مزیت‌ها و معایب نسبی است که باید با توجه به شرایط کاری مورد نظر قرار گیرد.

خواص فیزیکی مس و آلومینیوم

خواص

مس

آلومینیوم

واحد

وزن مخصوص

9/8

7/2

kg/dm3

مقاومت کششی

240... 450

80... 180

N/mm2

نقطه شکست

35... 1

35... 2

%

مدول الاستیسیته

120

70

KN/mm2

نقطه ذوب

1083

658

šC

ضریب انبساط حرارتی

6/16

8/23

šC/106

رسانایی در 20 درجه سانتیگراد

IACS

100... 97

62... 61

%

مقاومت در 20 درجه سانتیگراد

01786/0

02857/0

 

افت جریان در سیم‌پیچ‌ها تحت تأثیر تناسب حجم سیم‌پیچ استفاده شده و میزان جریان مورد نیاز قرار دارد. برخی ویژگی‌های نسبی سیم پیچ‌های آلومینیومی و مسی به صورت مختصر در ذیل آمده‌است:

  • سیم‌پیچ‌های آلومینیومی از سیم‌پیچ‌های مشابه مسی بزرگ تر هستند. در برخی از موارد، به سیم‌پیچ‌های با ابعاد کوچک تر نیاز هست. حجم مورد نیاز سیم پیچ‌های آلومینیومی برای تولید جریان یکسان تقریباً 6/1 سیم‌پیچ‌های مسی می‌باشد.
  • آلومینیوم  در مواجهه با محیط‌های نمکی و مرطوب زودتر از مس خورده می‌شود. بنابراین در محیط‌های شرجی و مرطوب، توصیه می‌شود از ژنراتورهای با سیم‌پیچ مسی استفاده شود.
  • مس دارای مقاومت کششی بالاتری نسبت به آلومینیوم است. سیم‌های آلومینیومی شکننده‌تر هستند. در ژنراتورهای کوچک معمولاً از سیم‌پیچ‌های مسی استفاده می‌شود تا از شکستن و آسیب دیدن سیم در حین سیم‌پیچی اجتناب می‌شود. سیم‌پیچ‌های مسی انعطاف‌پذیر تر و کوچک‌تر از سیم‌پیچ‌های آلومینیومی است.
  • راندمان سیم‌پیچ‌های مسی یکی دیگر از مزایای اقتصادی سیم‌های مسی می‌باشد که باعث کاهش افت جریان در سیم‌پیچ‌ها می‌شود.