یکی از ویژگی های مجموعه دستگاه های BCS، تطابق با انواع نیازهای کاربری است. برای مثال اگر به دنبال دستگاهی برای برداشت یا حذف علوفه از زمین خود هستید، بسته به اینکه زمین شما پهناور و بدون مانع، صاف یا شیبدار یا اینکه دارای موانع و درخت و ساختمان های متعدد باشد، شما می توانید یکی از دستگاه های یونجه چین و  علف چین BCS را انتخاب کنید. در ویدیو زیر، کارکرد انواع دروگرهای یونجه چین BCS قابل مشاهده است که تفاوت آنها به سادگی قابل ملاحظه است.