نخ علف زن برخلاف تیغه‌های علف زن بر محدودیت‌ها غلبه می‌کند.

انعطاف ابزار برش در اجرای عملیات کوتاه کردن چمن و گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز ضروری است.

 •  در هزینه‌های عملیاتی صرفه‌جویی نماییم.

نخ‌های علفتراش در مقایسه با تیغه‌های علف زن بسیار ارزان‌تر هستند.

 • سطح ایمنی را در محیط کار و استفاده از ابزارها افزایش دهیم.

نخ‌های علفتراش در مقایسه با تیغه‌های علفتراش ایمن‌تر هستند.                         

 • طول عمر دستگاه علفتراش را افزایش دهیم.

نخ‌های علفتراش به دلیل سبکی قابل توجه نسب به تیغه‌های علفتراش فشار کمتری به دستگاه علفتراش می‌آورند.

 • مصرف سوخت را کاهش دهیم.
 • آلودگی صوتی را کاهش دهیم.
 • نخ‌های علفتراش انتخابی دوستدار محیط زیست هستند.

نخ‌های علفتراش شرکت سبز کوش نگین ـ کمپانی SPEED FRANCE در دوره‌ای 5 تا 10 ساله بسته به شرایط آب و هوایی، طی فرآیند Oxo و در مجاورت نور خورشید تجزیه بیولوژیکی می‌شوند.

اجرای صحیح عملیات چگونه است؟

1-      بالا‌ترین کیفیت برش و کمترین فرسایش نخ با اجرای صحیح عملیات میسر می‌شود. برش را فقط با نوک نخ انجام دهید و از وارد کردن طول نخ در توده‌ی علف‌ها و گیاهان خودداری نمایید.

1-      نخ‌ها می‌توانند چمن‌ و علف‌های هرز مجاور دیوارها، نرده‌ها، درختان و باغچه‌ها را برش دهند، اما قدرت کافی برای آسیب زدن به تنه درختان، نهال‌ها و نرده‌ها را نیز دارند. برای اجتناب از این آسیب‌ها طول نخ را بین 10 تا 13 سانتی‌متر تنظیم کنید و دستگاه علفتراش را در حالت گاز کامل استفاده نکنید.

2-     برای افزایش عمر کاری نخ و هد نخ سعی کنید تا جای ممکن از دستگاه علفتراش در حالت گاز کامل استفاده نکنید. این موضوع به خصوص در توده‌ی علفی کم پشت و یا در مجاورت اجسام سخت نظیر سنگ، فنس‎‌های سیمی و درختان اهمیت ویژه دارد.

3-    تنها در عملیت چمن زنی و در حرکت رفت و برگشتی هد نخ، دستگاه علفتراش را در حالت گاز کامل تنظیم کنید تا بالاترین کیفیت برش را مشاهده نمایید.

4-    سه نوع عمیات مختلف علفتراشی باید به روش صحیح اجرا شود:

  • عملیات سرزنی برای برطرف کردن علف‌های هرز ناخواسته اجرا می‌شود. اجرای عملیات سرزنی سبب فرسایش سریع نخ خواهد شد. هد نخ را در ارتفاع 8 سانتی‌متری از سطح زمین نگه دارید و برش را فقط با نوک نخ انجام دهید.
  • عملیات چمن زنی با سرعتی بسیار بالاتر از چمن‌زن‌های مرسوم انجام می‌شود. هد نخ را موازی سطح زمین نگه دارید و با حرکت رفت و برگشتی عملیات را اجرا کنید.
  • مرتب کردن چمن با عملیات باد زدن در سطح چمن پس از عملیات چمن زنی اجرا می‌شود. قدرت باد ایجاد شده توسط نخ می‌تواند سطح چمن را به سرعت تمیز کند. هد نخ را موازی سطح زمین نگه دارید و با حرکت رفت و برگشتی عملیات را اجرا کنید.

  توجه: برخورد هد نخ با زمین در حین اجرای عملیات می‌تواند منجر به آسیب دستگاه علفتراش شود.

  توجه: در برخی هدهای نخ اتوماتیک، تیغه نخ بُر وظیفه‌ی قطع نخ فرسوده شده را دارد. دقت کنید تیغه نخ بُر همیشه تیز باشد.