به گزارش ایانا از وب سایت Western Farm Press، بنابر گزارشات آمار ایمنی فدرال، شغل کشاورزی، به عنوان ششمین شغل پر مخاطره در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. این در حالیست که این رتبه نسبت به دوره قبل انتشار این گزارش دو پله صعود داشته و از رتبه هشتم به رتبه ششم رسیده است. 

از جمله دلایل مهم حوادث کشاورزی، می توان به ساعات کار زیاد، کار با ماشین آلات سنگین، نیاز به نیروی بدنی فوق العاده، عدم اهمیت به استفاده از وسایل ایمنی، درگیری افراد کم توان (نظیر نوجوانان، افراد مسن و بانوان) در کار کشاورزی و... اشاره نمود. 

هرچند در ایران هنوز آمار دقیقی از تعداد مرگ و میر سالیانه بر اساس حوادث کشاورزی در دست نیست، اما آمارهای ثبت احوال نشان می دهد روزانه 950 تا 1200 نفر در کشور فوت می کنند که مرگ بیش از 100 نفر از این تعداد بر اثر حادثه رخ می دهد. همچنین بر اساس آمار موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH)، واژگونی تراکتور علت اصلی مرگ و میر کشاورزان و کارگران در سال 2012 بوده است. اگر بخواهیم با نگاهی جامع تر به این آمار نگاه کنیم، واژگونی و برخورد هر گونه ماشین آلات و ادوات کشاورزی دارای تعادل کم بر روی اپراتور، از مهم ترین منابع ریسک شغل کشاورزی به شمار می آید که این حرفه را در زمره مشاغل پر مخاطره قرار می دهد. 

شاید در نگاه اول، حذف مخاطرات شغل کشاورزی، به عنوان یک حرفه قدیمی و با سابقه، امکان پذیر نباشد. اما با توجه به نکات ایمنی، استفاده از وسایل محافظتی و همچنین به کاربردن ادوات ایمن تر، درصد ریسک این شغل تا میزان زیادی امکان پذیر می باشد. 

استفاده از تراکتورهایی با سیستم تعلیق مناسب، عدم استفاده از ماشین آلات نامتعادل در حین کار، توجه به تناسب اندازه چرخ و شرایط زمین، توجه به ظرفیت عملکردی دستگاه و عدم استفاده از دستگاه بیش از ظرفیت تعیین شده، استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی و... چند نمونه مهم از مواردی است که حین کار کشاورزی به آنها توجه نمود. 

یکی از علل استقبال گسترده از تراکتورهای دوچرخ BCS در سال 1395 نیز، توجه به مساله ایمنی بالای این دستگاه و آمار بالای فوت بر اثر استفاده از ماشین آلات نامتعادل در سال پیش از آن بوده است. آمار جدید موسسه ایمنی فدرال نیز اهمیت این موضوع را قوت می بخشد.