تراکتورهای دوچرخ در کل دنیا برای زمین های کوچک، باغات، مصارف صنعتی، خانگی و فضای سبز استفاده می شوند. در این بین، تراکتورهای دوچرخ اروپایی مطابق با بالاترین استانداردهای کیفی مورد نیاز برای مصارف کشاورزی و باغبانی طراحی و تولید شده اند، به صورتی که همانند یک تراکتور چهارچرخ، توانایی کارکرد با بسیاری دستگاه های مختلف را داشته و با استفاده از یک منبع توان مشخص، ساعت ها کار کند. BCS، بزرگ ترین تولید کننده تراکتورهای دوچرخ در اروپا و دارای باکیفیت ترین تراکتورهای دوچرخ در دنیا می باشد.

اغلب زمین های کوچک و باغات، به دستگاهی برای خاک ورزی خاک بین ردیف ها، دستگاهی برای کوتاه کردن علف های هرز، یک منبع توان برای استفاده از سمپاش و شاخه خردکن و... نیاز دارند. استفاده از چندین دستگاه مستقل نه تنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، بلکه سرویس و نگهداری چندین موتور، کاری بسیار سخت و زمانگیر می باشد. همچنین استفاده از تراکتورهای با توان بالا برای مساحت های محدود، از لحاظ اقتصادی و انرژی اصلاً توجیه پذیر نیست. گزینه سوم، یا به عبارتی بهترین گزینه، استفاده از یک تراکتور دوچرخ است. تراکتورهای دوچرخ اغلب موتوری قوی تر نسبت به دستگاه های تک کاره دارند و قابلیت انجام کارهای متنوع تری را نسبت به آن ها دارند.

از طرف دیگر اغلب زمین های کوچک و باغات به صورت خانوادگی اداره می شوند. بنابراین دستگاهی که استفاده می شود باید ایمنی لازم را برای استفاده تمامی افراد از زن و مرد، تا پیر و جوان و حتی نوجوان را داشته باشد.