تکنولوژی جدید هوندا برای فیلتر هوای موتورهای سری GX

فیلتر هوای سیکلونه جدید هوندا انطباق بیشتری با شکل کلی موتورهای سری GX هوندا دارد. فیلترهای جدید که در ابعاد کوچک تر طراحی شده اند، حجم کلی موتور را نیز کاهش می دهند. به علاوه، فیلتر هوای سیکلونه جدید همان بازدهی فوق العاده را با استفاده از سه محفظه تصفیه فعال در شرایط غبارآلوده را فراهم می کند.

مش فیلتر هوا به گونه ای طراحی شده است تا به طور مؤثر هوا را دریافت نموده و آن را به سه محفظه سیکلونه لوله ای منتقل نماید. هریک از ورودی های توربو باله ای به هوای وارد شده شتاب داده و آن را از مابقی جریان هوا جدا می کنند. این طراحی ناخالصی ها و آلاینده ها را قبل از رسیدن به پیش صافی از جریان هوا حذف می کند. در نهایت ذرات کوچک توسط یک فیلتر هوای پلیسه مانند جدا می شوند وهوای تمیز به موتور وارد می شود.

به دلیل اثربخشی بالای موتورهای GX دارای فیلتر هوای سیکلونه، دوره سرویس این موتورها سه برابر بیشتر از موتورهای هوندا با فیلتر هوای استاندارد دو المانه است.