ماشین آلات فضای سبز

بی شک، یک فضای سبز تمیز که به صورت مرتب به آن رسیدگی شده باشد، منظره بسیار زیبایی به هر محلی می دهد. هرساله شهرداری ها هزینه بسیار زیادی را صرف طراحی و اجرای فضای سبز شهری می نمایند. بنابراین حفاظت از آن اهمیت بسیار زیادی دارد. ایجاد فضای سبز از لحاظ کمک به بالا بردن کیفیت هوای شهری تأثیر بسزایی دارد اما نگهداری و حفاظت از آن، با طبیعت انسان در میل به زیبایی رابطه مستقیم دارد.

نگهداری از فضای سبز یکی از اصول اساسی مدیریت فضای سبز محسوب شده و شامل عملیات زیادی از جمله آبیاری، کوددهی، هرس و تربیت، مبلمان و تجهیزات خدماتی و رفاهی و همچنین طراحی و کاشت می شود.

باتوجه به موارد فوق، نگهداری و حفاظت فضای سبز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که بهترین روش برای انجام آن، در اختیار داشتن ادوات و ماشین آلات صحیح است. از طرف دیگر، انتخاب ماشین آلات مناسب با توجه به مساحت فضای سبز تحت اختیار نیز باید مد نظر قرار گیرد. بدیهی است استفاده از ادوات با صدای زیاد در فضاهای سبز محیط های کوچک تر نظیر بیمارستان و دانشگاه و... نمی تواند مناسب باشد. در حالی که استفاده از این ماشین آلات در فضاهای سبز شهری مشکلی را ایجاد نمی کند.

دستگاه های تکمیل چمن

در حال حاضر تنوع گسترده ای از ماشین آلات فضای سبز برای حفاظت و زیباسازی فضای سبز شما وجود دارد. برش مداوم چمن در بسیاری از مواقع برای نگهداری چمن فضای سبز و حفظ طراوت آن ضروری است. امروزه تنوع گسترده ای از چمن زن ها وجود دارد که باید با توجه به اندازه زمین و شرایط آن از قبیل میزان شیب زمین انتخاب شود. غیر از چمن زن، ادوات دیگری نظیر شمشادزن، کناره زن، دمنده و مکنده، اره های هرس، علف زن، برنده عمودی، هواده انگشتی، دستگاه برش چمن و... وجود دارد که هرکدام به ضرورت خود باید در حفاظت از فضای سبز مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از برنده عمودی و هواده انگشتی، تأثیر بسزایی در حفظ طراوت و ماندگاری چمن دارد.

در مواردی که چمن زن فضای کافی برای مانوردهی و برش چمن ندارد، استفاده از کناره زن چمن بسیار مطلوب است. در همین راستا، استفاده از کلتیواتورهای دستی با عرض کار 30 سانتی متر برای شخم زیر درختان و بوته ها در فضای سبز مورد استقبال قرار گرفته است.

آنچه شاید در فصل پاییز بیش از هر زمان دیگر مرود توجه قرار گیرد استفاده از تمیزکننده های چمن و دمنده ها به منظور پاکسازی فضای سبز از برگهای ریخته شده درختان می باشد. در بسیاری از موارد استفاده از تمیز کننده ها می تواند جایگزین استفاده از جارو شود و در زمان مورد نیاز برای پاکسازی چمن بسیار صرفه جویی نماید.

استفاده از ماشین آلات با کیفیت همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش، بی شک صرفه جویی در هزینه و زمان پیمانکاران و عاملین حفاظت و نگهداری فضای سبز را به همراه می آورد.