نکات مهم در رابطه با نگهداری دروگرهای دوچرخ

  • موتور را در فضای محبوس و سربسته به کار نیاندازید.
  • همواره هنگام تغییر جهت در نواحی شیب دار احتیاط های لازم را رعایت نمایید.
  • در شیبهای خیلی زیاد با ماشین کار نکنید.
  • در هنگام استفاده از روتیواتور می بایست خاک رطوبت مناسب داشته باشد.
  • هیچگاه اهرم ایمنی و خاموش کن دستگاه را با کش یا طناب از کار نیاندازید.
  • هیچگاه زمانی که دستگاه روشن است اقدام به سوخت گیری ننمایید.
  • در زمان استفاده از دستگاه مراقب باشید افراد دیگری در کنار یا جلو دستگاه قرار نداشته باشند.
  • همیشه از تنظیم بودن سیمهای کلاچ و دنده عقب اطمینان حاصل کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نگهداری دروگرهای دوچرخ روی لینک های زیر کلیک کنید.
http://www.sabzkoosh.com/details.asp?id=549&key
http://www.sabzkoosh.com/details.asp?id=548&key