توجه داشته باشید موتور دستگاه  اره موتوری دو زمانه بوده و باید از مخلوط بنزین و روغن به عنوان سوخت استفاده نمایید.

میزان اختلاط  بنزین و روغن موتور با توجه میزان ساعت کاری با توجه به جدول زیر انجام بگیرد:

روغن

بنزین

ساعات کاری

1

20

در 20 ساعت کارکرد اولیه

1

25

بعد از 20 ساعت کار کرد اولیه

 

 • به منظور تهیه ساده ­تر مخلوط 1  به 25 روغن به بنزین می­توان در 4 لیتر بنزین 160 سی سی روغن 20 W 50  ریخته  و به خوبی بهم زده تا مخلوطی یک دست حاصل شود.
 • هرگز بنزین و روغن را جدا از هم داخل باک نریزید.
 • برای کارکرد بهتر دستگاه و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا بهتر است از روغن دو زمانه استفاده شود.
 • در صورت استفاده  از روغن دوزمانه میزان مخلوط بنزین و روغن را به صورت 50 به 1 تغییر دهید.
 • هیچگاه باک سوخت را کاملا پر نکنید،  همیشه باید 4/1 باک خالی باشد.
 •  همواره قبل از روشن کردن دستگاه میزان روغن داخل تانک روغن را چک نمایید این روغن برای روغن کاری زنجیر و تیغه می باشد.
 • به منظور پرکردن تانک روغن از روغن اتوماتیک 10 W 30  استفاده نمایید.
 • نرسیدن روغن به زنجیر باعث آسیب دیدگی شدید تیغه و زنجیر خواهد شد.
 • به منظور چک کردن سیستم روغن کاری زنجیر بعد از روشن کردن موتورگاز را روی حد اکثر گذاشته و نوک تیغه را به زمین نزدیک کنید باید یک رد از روغن روی زمین ایجاد شود.
 • جهت روشن کردن دستگاه دسته ترمز ایمنی را در حالت قفل قرار دهید.
 •  به محض روشن شدن اره گاز را کم کرده و دسته ترمز ایمنی را از حالت قفل خارج کنید.
 • همیشه قبل از اینکه اهرم گاز را فشار دهید از قفل نبودن اهرم ایمنی ترمز اطمینان حاصل کنید.

 مطلب مفید: نحوه کار با اره موتوری