دانستنی های کاربردی درباره ی روغن موتور


روغن موتور

اساسا، روغنکاری اصطکاک را کاهش می­دهد و از برخورد سطح بین قطعات متحرک جلوگیری می­کند. امروزه دستگاه­ها احتیاج به روغنکاری بیشتر و مناسبتری دارند. با توسعه توان موتورها و تغییرات تکنولوژی آن­ها، روغنکاری هم باید با شرایط جدید به بهترین شکل ارتقا پیدا کند.

روغن باید اصطکاک و برخورد قطعات متحرک با هم را کاهش دهد.

اصطکاک و برخورد قطعات متحرک به سبب کار و درگیری نزدیک قطعات و چرخ دنده­ها رخ می­دهد. برای جلوگیری از تماس فلز با فلز، روغن باید با ویسکوزیته مناسب و یا ضخامت فیلم مناسب باشد تا در تمامی شرایط دمایی بین قطعات متحرک را پوشش دهد.

1- روغن باید قطعات متحرک را خنک کند.

روغن موتور نقش زیادی در خنک کردن پیستون دارد. این خنک کاری به روش­  های زیر انجام می­گردد:

- انتقال حرارت مستقیم از طریق تشکیل فیلم روغن بر روی دیواره سیلندر و درون سیستم­های خنک کاری.

- انتقال روغن از زیر پیستون و دامنه آن به محفظه میل لنگ.

روغن­ های با ویسکوزیته مشابه، توانایی انتقال حرارت یکسان دارند. روغن باید توانایی تحمل گرما را داشته باشد تا هنگامی که در معرض گرمای زیاد قرار می­گیرد، ترکیبات آن دچار مشکل نشود.

2- روغن باید به آب بندی سیلندر کمک کند.

در طول احتراق، فشار در سیلندر ممکن است به 18000 کیلوپاسکال و یا بیشتر برسد. روغن به رینگ پیستون ­ها کمک می­کند تا فشار (کمپرس) در محفظه سیلندر آب بندی شود. این آب بندی با قرار گرفتن فیلم روغن بین رینگ پیستون و دیواره سیلندر انجام می­شود.

3- روغن باید قابلیت تمیزکاری قطعات را داشته باشد.

افزودنی­ های روغن زنگ زدگی­ های قطعات و سایر آشغال­ های اضافی را حمل یا در خود روغن حل می­کند. در واقع روغن دارای پلیسه و آشغال برای موتور بسیار خطرناک است. فیلتراسیون خوب، تأثیر زیادی بر تمیز بودن روغن دارد، اما بعضی ترکیبات مضر در روغن حل می­شوند و از سیستم فیلتراسیون موتور عبور می­کنند. این ترکیبات در مرحله اول ممکن است شامل سوخت باشد و یا ممکن است شامل آب یا ترکیبات اسیدی خورنده باشد. روغن باید از تشکیل ترکیبات خورنده جلوگیری کند، یا آن­ها را به شکل ترکیبات سوسپانسیون نگه دارد تا از حل شدن آن درون محفظه داخلی موتور جلوگیری کند.

روغن موتور خوب باید شرایط زیر را داشته باشد:

- فیلم محافظ روغن را بر روی قطعات متحرک تشکیل دهد.

- در مقابل دمای بالا مقاومت کند.

- جلوگیری از خوردگی قطعات

- جلوگیری از چسبندگی رینگ

- جلوگیری از تشکیل لجن

- روانروی مناسب در دماهای پایین.

-  تشکیل فیلم مناسب پس از کار در زمان طولانی.

- مقاومت در برابر کف کردن.

- تشکیل دادن ترکیبات سوسپانسیون  و قابلیت حل کنندگی اندک