10 مرحله تیز کردن زنجیر اره موتوری

 

ایمنی هنگام تیز کردن اره موتوری

  • هنگام تیز کردن زنجیر، حتما لباس­های ایمنی، شامل عینک، دستکش و... را بپوشید.
  • وایر شمع را جدا کنید تا به طور تصادفی دستگاه روشن نشود.پیشنهاد ما برای مطالعه بیشتر 

چطور یک تیغه ساطوری سبک بر عملکرد اره زنجیری اثر می‌گذارد

سرویس نگهداری تیغه ساطوری اره موتوری

تنظیم کاربراتور اره زنجیری موتوری در کمتر از 5 دقیقه

5فاکتور اصلی مقایسه اره زنجیری موتوری با اره زنجیری شارژیابزار های مورد نیاز تیز کردن زنجیر اره موتوری

برای تیز کردن زنجیر اره موتوری باید از کیت سوهان مناسب استفاده کنید. دفترچه راهنمای اره را مطالعه کنید تا سایز مناسب سوهان مشخص شود. هر سوهان برای سایز مشخصی از زنجیر مناسب است.

بیشتر کیت های سوهان شامل:

  • سوهان گرد: برای تیز کردن سطح منحنی دندانه برش
  • سوهان صاف:برای تیز کردن قلاب
  • راهنمای سوهان: برای مطمئن شدن از اینکه سوهان گرد در زاویه مناسب قرار دارد.
  • ابزار تنظیم عمق پایه: برای تنظیم کردن اندازه عمق پایه

مرحله به مرحله تیز کردن زنجیر

1. اگر زنجیر اره شما کثیف است، آن را تمیز کنید. در این صورت عمل تیزکردن راحت تر و دقیق تر خواهد بود.

2. زنجیر اره را بکشید. مطمئن شوید که زنجیر تحت کشش مناسب است و تیغه را درون یک گیره ببندید تا در جای خودش محکم نگهداشته شود.

3. زنجیر را بچرخانید تا لبه برنده در جای مناسب قرار بگیرد. با کوچک ترین برنده شروع کنید تا مقدار سوهان کردن برنده ها را تعیین کنید و تمامی برنده ها با اندازه مشابه سوهان شوند.

4. ترمز اره موتوری را قفل کنید تا از حرکات ناشی از سوهان کاری جلوگیری کند.

5. در یک طرف اره بایستید، در این صورت خواهید دید که لبه برنده هایی به سمت شماست و برنده هایی که در جهت خلاف شما قرار دارد. ابتدا لبه برنده هایی که به سمت شماست را سوهان کاری کنید. زمانی که خواستید لبه برنده های سمت دیگر را سوهان کاری کنید باید در سمت دیگراره موتوری قرار بگیرید. 

6. برای سوهان کاری هر دانه برنده، سه زاویه مهم است. زاویه صفحه بالا، زاویه صفحه بغل و زاویه برش. راهنمای سوهان علامت هایی دارد که به شما کمک می کند که زاویه برش مناسب سطح با سوهان گرد هماهنگ گردد. 

7. با استفاده از دو دست، سوهان و راهنمای سوهان را بر روی برنده قرار دهید و به آرامی بر روی لبه برنده به سمت جلو حرکت دهید. سوهان را تنها در یک جهت حرکت دهید، از داخل به بیرون. با چرخاندن تیغه، تمام لبه برنده ها را سوهان کاری کنید.

8. هنگامی که سوهان کاری برنده ها انجام شد، قلاب ها را تیز کنید. قلاب قسمت منحنی شکل دندان های برش هستند. قلاب منحنی اندازه براده های چوب را مشخص می کند. از سوهان صاف و راهنمای تنظیم عمق پایه، برای ارتفاع مناسب عمق پایه استفاده کنید. مطمئن شوید که ارتفاع عمق پایه به مقدار کمی از ارتفاع دانه برنده پایین تر باشد.

9. دوباره تیزی لبه برنده ها را چک کنید. باید لبه نازک کرومیک دانه برنده را ببینید.

10. در آخر، کشش زنجیر را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

هنگامی که برنده های زنجیر در حدود 4 میلیمتر ساییده شد، زمان تعویض زنجیر است. استفاده از زنجیر با ساییدگی بیشتر با خطر پاره شدن در زمان کار همراه است.