تعمیر کاتربار یا دروگر شانه ای BCS شرکت سبزکوش نگین

اجزای شانه برش

 

تیغه یا تیغچه قسمت بُرنده دروگر است که دارای شکل ذوزنقه ای با دو لبه تیز و از جنس فولاد است. مجموعه تیغچه‌ها روی تسمه بلند فولادی به نام زیر بند تیغه ها، پرچ شده‌اند. تیغچه‌ها فقط یک لبه برش را تشکیل می دهند، برای درو همانند قیچی، احتیاج به دو لبه تیز روی هم و با فاصله بسیار کم از یکدیگر است. لبه دیگر را صفحه انگشتی یا صفحه ناخن دوبل تشکیل می دهد.

 

برای تنظیم فاصله عمودی تیغچه و صفحه انگشتی و جلوگیری از لقی مجموعه تیغچه‌ها از تعدادی گیره فلزی استفاده شده است، که در چند نقطه مختلف با فواصل مساوی روی تنه پیچ شده اند و مانع از به عقب آمدن یا بالا آمدن تیغچه ها می‌شوند.

 

تنظیمات و رفع اشکال متدوال در شانه برش

مهم ترین مواردی که باید در تنظیم شانه برش توجه داشته باشید عبارت اند از:

1-      تنظیم نبودن تطابق تیغه

منظور از تطابق تیغه این است که در انتهای هر ضربه تیغه (ضربه رفت و برگشت) خط وسط تیغه ها با خط وسط انگشتی‌ها منطبق شوند. نرم کار کردن شانه برش و کاهش عکس العمل نیروی جانبی بستگی به صحت این تنظیم دارد. عدم تطابق صحیح تیغه، سبب نامنظم قطع شدن محصول، نامساوی بودن بار روی شانه برش، افزایش نیروی کششی و گیر کردن تیغه می‌شود. تطابق تیغه تنها در اثر صدمه دیدن یا تعمیر و تعویض چلاق دست تغییر می‌کند.

 

 

در انواع شانه‌های برش، تطابق متفاوت بوده و ممکن است به صورت‌های زیر باشد:

  •       تطابق وسط به وسط، که خط وسط تیغه در انتهای هر ضربه رفت و برگشت بر خط وسط انگشتی منطبق می‌شود.
  •       تطابق گذشتن وسط از وسط، که خط وسط تیغه از خط وسط انگشتی می گذرد.

در بعضی از دروگرها با کم یا زیاد کردن واشرهای چلاق دست و یا واشرهای بین شاسی و شانه برش می‌توان تنظیم تطابق را انجام داد.

برای تنظیم تطابق دروگر شانه‌ای که توان حرکتی را از چلاق دست میگیرد به شرح زیر عمل کنید:

1-      شانه برش را در حالت تراز قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است چنین به نظر برسد که تیغه دارای تطابق نیست اگر چه تطابق صحیح باشد.

2-      صفحه دوار متصل به چلاق دست را با دست بچرخانید تا تیغه حرکت کند. در انتهای هر کورس تیغه، وضعیت قرارگیری تیغه‌های شانه را نسبت به انگشتی ها بررسی کنید.

3-      در صورتی که تطابق صحیح نیست، شانه برش را با توجه به شکل زیر به طرف داخل یا خارج بکشید تا در انتهای هر ضربه تطابق صورت گیرد.

در انواعی از دروگرها می توان عمل تطابق را به وسیله پیچ قابل تنظیم روی چلاق دست انجام داد.

 

تنظیم تطابق کاتربار تراکتور دوچرخ BCS

در کاتربار های 100، 110 و 115 سانتی‌متری BCS ایتالیا عرضه شده توسط شرکت سبزکوش نگین انتقال توان از ترانسمیشن به واسطه پین و بوش و کوپلینگ حرکت تیغه به تیغه کامل کاتر بار صورت می‌پذیرد. پین و بوش داخل قیمت U شکل کوپلینگ حرکت تیغه قرار می‌گیرد و به وسیله پیچ و مهره‌های جانبی کوپلینگ در جای خود محکم می‌شود. تنظیم تطابق تیغه کامل با ناخن دوبل کاتربار از طریق تنظیم پیچ و مهره‌های جانبی کوپلینگ حرکت تیغه انجام می‌شود.

 

2-     تنظیم نبودن پشت بند تیغه‌ها

پشت بند تیغه، نقش هدایت کننده زیربند تیغه را دارد و در حقیقت با پر کردن فضای پشت زیربند سبب خوب کارکردن تیغه‌ها می‌شوند. درصورت ساییده شدن و یا معیوب شدن این صفحات، زیربند و تیغه‌ها دارای حرکات لرزشی جانبی بیش از اندازه شده و مانع از کار مطلوب دروگر شده و به بقیه قسمت‌ها نیز آسیب وارد می‌کند. برای تنظیم پشت بندها به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. مهره‌های نگهدارنده را شل کنید.
  2. صفحه پشت بند را به جلو برانید (آنقدر که به زیربند تیغه ها تکیه کند).
  3. پس از تنظیم، پیچ ها را محکم کنید.

 

3-     تنظیم نبودن گیره یا نگهدارنده روی تیغه

معمولا تیغه های دروگر روی انگشتی حرکت کرده و با آن در تماس بوده و این تماس به مرور موجب فرسایش تیغه و کفی انگشتی می‌شود. همچنین عوامل دیگری از قبیل گیرکردن تیغه، گیرکردن سنگ ریزه بین تیغه و انگشتی، ضربه خوردن انگشتی و یا تیغه سبب ایجاد فاصله بین تیغه و انگشتی می شود و در صورت نامناسب بودن فاصله بین تیغه و انگشتی، درو به خوبی انجام نمی گیرد. در بعضی از انواع دروگرها، تیغه رو به پایین است به طوری که حدودا 5/1 میلی متر فاصله بین قسمت عقب صفحه انگشتی و تیغه وجود دارد. این فاصله باعث برش بهتر و کاهش ارتعاشات می‌گردد.

 

تنظیم گیره را به یکی از دو روش زیر انجام دهید:

الف) در صورتی که سر گیره خمیده باشد، برای کم کردن فاصله بین گیره با تیغه با استفاده از ضربات چکش فاصله را از بین ببرید و در صورتی که فشار گیره روی تیغه زیاد است، به وسیله دیلم کوچکی جلوی گیره را بلند کنید و یا چند ضربه چکش به عقب گیره وارد کنید. در صورتی که با روش های بالا تنظیم صورت نگرفت، گیره را تعویض کنید.

ب) در صورتی که گیره تخت باشد، برای تنظیم از فاصله انداز استفاده می شود. برای این منظور گیره را باز کنید و با افزودن و یا کاستن فاصله انداز که بین گیره و پشت بند قرار دارد، فاصله را تنظیم کنید.

 

4-     تنظیم نبودن سر شانه برش

پس از مدتی بر اثر ساییدگی گیره‌ها، ممکن است سر شانه برش دچار لقی و ارتعاش شود. این مشکل بیشتر در دروگرهای دارای چلاق دست به وجود می آید. ممکن است انواعی از شانه ها دارای خلاصی جانبی نیز باشند. این خلاصی نیز باید تنظیم گردد. برای کنترل بایستی سر شانه را به طرفین حرکت داده در صورتی که خلاصی بیش از اندازه باشد تنظیم آن اجباری است. مقدار خلاصی در دفترچه راهنمای هر دروگر قید شده است. از فاصله اندازها استفاده کرده و میزان خلاصی را تنظیم کنید.

5-     تنظیم نبودن فاصله لب انگشتی یا ناخن دوبل

لب انگشتی ممکن است بر اثر ضربه پایین یا بالا رفته و در نتیجه فاصله آن با کف انگشتی تغییر کند. در تصاویر زیر مراحل بریده شدن در یک شانه برش، در حالتی که لبه انگشتی در فاصله زیادی از تیغه قرار گرفته است نشان داده شده است. در صورت تنظیم نبودن فاصله لب ناخن دوبل از تیغه عملیات برش انجام نمی‌شود.

 

مناسب ترین فاصله 13-10 میلی متر است. در صورت زیاد بودن فاصله، از یک چکش مناسب استفاده کرده و با چند ضربه بر روی لبه، فاصله را تنظیم کنید. اگر فاصله کم است با استفاده از قلم، که بین لب انگشتی و کف انگشتی اهرم می‌کنید، فاصله را تنظیم کنید. باید دقت کنید که بیش از اندازه، دهانه را باز نکنید که احتمال شکستن آن وجود دارد.

 

6-     کند شدن تیغچه‌ها

در صورت کند شدن تیغه‌ها می‌توان آنها را با سنگ فرز یا سنگ رومیزی تیز نمود. باید توجه داشت که تیزکردن تیغه‌ها چندان متداول نیست و معمولا در این شرایط تیغه را تعویض می‌کنند.

پهنای لبه تیغچه معمولا 6 میلی‌متر و زاویه لبه‌ها حدود 30 درجه است. در هنگام تیز کردن تیغچه‌ها باید دقت کرد این اندازه‌ها حفظ شوند. همچنین با توجه به این که لبه تیغچه‌ها را معمولا برای مقاومت در مقابل سایش، آب می‌دهند، اگر در حین تیز شدن بیش از حد گرم شوند، سختی خود را از دست می‌دهند. در چنین مواقعی بایستی تیغچه‌ تعویض شود.

7-     شکستن تیغچه‌ها

تیغه‌های شانه برش بر اثر شل شدن میخ پرچ ها، جلو آمدن پشت بند، سرعت زیاد حرکت و برخورد با موانع و یا کند بودن بیش از حد ممکن است بشکند. تیغه شکسته را باید تعویض نمود.

8-    کند شدن صفحه انگشتی یا صفحه ناخن دوبل

در صورت کندشدن صفحه انگشتی باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود. اگر کفی توسط میخ پرچ به انگشتی متصل شده است، می توان آن را تعویض کرد ولی اگر کفی با انگشتی یکپارچه است باید کل انگشتی را تعویض نمود.