مدل:  GGP-XC 53 HSW
 موتور:  HONDA-GCVx170 OHV Autochoke
حجم موتور:  167
شاسی:  فولادی
 عرض کار:  51cm
 جنس و حجم سبد:  پلاستیکی و 60Lit
 نوع و تنظیم ارتفاع برش:  5 حالته(90-27mm)
نوع تیغه:  تک تیغه
وزن:  35kg