مدل: چمن زن موتوری  CJ19 AL
موتور: موتور Loncin
توان و حجم موتور:  196cc
شاسی: آلومینیومی
عرض کار: 48cm
جنس و حجم سبد: پلاستیکی-60Lit
نوع و تنظیم ارتفاع برش:  مرکزی
نوع تیغه: دیسکی
وزن:  41kg