مدل: دستگاه چند منظوره SKN GJ330
نوع موتور:  دوزمانه
حجم موتور: 27.2cc
وزن:  9kg
ابزاربرش: مجهز به هدنخ و تیغه فولادی و با قابلیت نصب هد کلتیواتور و شمشادزن