کشاورزی دقیق

در حالی که کشاورزی دقیق را می توان به عنوان یک تکنیک مدیریت کشاورزی تعریف کرد که از داده ها به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء برای افزایش کارایی عملیات استفاده می کند، کشاورزی هوشمند با ترکیب چنین استفاده از داده ها و اتوماسیون ماشین آلات کشاورزی از مدیریت مزرعه پشتیبانی می کند.

با افزایش تراکم زمین های کشاورزی و کاهش نیروی کار، کشاورزان با مجموعه ای از چالش ها روبرو هستند، از جمله مدیریت مناسب در زمینه های مختلف، بهبود عملکرد و کیفیت محصولات، کاهش هزینه های تولید و نیاز به افزودن ارزش اضافی به محصولات خود. با ارائه راه حل هایی با تمرکز بر پشتیبانی مدیریت مزرعه از طریق استفاده بیشتر از داده ها و کاهش فوق العاده نیروی کار از طریق اتوماسیون ماشین آلات کشاورز، در این رابطه ارزش جدیدی خلق می شود.

مرکز پشتیبانی مدیریت مزرعه از طریق استفاده فعال از داده هاست. معماری اساسی، رایانه ها و تلفن های هوشمند را با ماشین آلات کشاورزی از طریق سرویس ابری متصل می کند تا تک تک اطلاعات کلی کشاورزی را به صورت یکپارچه مدیریت کند. با جمع آوری/ تجزیه و تحلیل انواع مختلف اطلاعات در مزارع، محصولات زراعی و عملیات مزرعه که از زمین های کشاورزی جمع آوری می شوند، مدیریت مزرعه را می توان "تجسم" کرد.

این نه تنها به کاهش خطاهای عملیاتی کمک می کند - بلکه اطلاعات مربوط به ورودی کودها و سایر مواد شیمیایی را نیز آشکار می کند، و بنابراین هزینه ها را کاهش می دهد. یکی از ویژگی های این سیستم که توجه ویژه ای را به خود جلب می کند، "کمباین ترکیب طعم و عملکرد" است. این دستگاهِ مزرعه ایِ مدرن، عملکرد و اجزای تغذیه ای برنج را در هر مزرعه اندازه گیری می کند و هنگام برداشت و خرمن کوب، چنین اطلاعاتی را به پایگاه داده وارد می کند.

طعم برنج با محتوای پروتئین و آب تعیین می شود، بنابراین کمباین به سنسوری مجهز می شود که این اجزای تغذیه ای را اندازه گیری می کند. این سنسور امکان نظارت بر واریانس عملکرد، پروتئین و محتوای آب در هر مزرعه را فراهم می کند. بر اساس داده ها، کاربرد کود را می توان بهینه کرد، که به تولید برنج خوشمزه با ارزش افزوده بالا کمک می کند. اگر داده های مربوط به طراحی کود به ماشین های کشاورزی منتقل شود، ماشین ها به طور خودکار میزان کاربرد را تعیین می کنند، و این، این امکان را برای هر کسی فراهم می کند که طبق برنامه کودها را به راحتی استفاده کند. این نشان دهنده دور شدن از تکنیک های کشاورزی معمولی است که بر تجربیات و شهود کشاورزان متکی بود.

انتظار می رود کشاورزی دقیق (یا "کشاورزی هوشمند") مسائل مربوط به مواد غذایی ناشی از افزایش انفجاری جمعیت جهان را حل کند، زیرا به افزایش عملکرد و بازده عملیاتی کمک می کند. به علاوه این کشاورزی، بازارهای کشاورزی کشورهای پیشرفته صنعتی را هدف قرار داده است.

برای کشاورزان، نکته مهم در ارزیابی ماشین آلات کشاورزی این است که آیا ماشین ها می توانند به عملکرد مؤثر و دقیق مزرعه دست یابند. به عبارت دیگر، آنها ماشین آلات کشاورزی را که با هزینه کمتر بازده بالاتری کسب می کنند، رتبه بندی می کنند. این تنها زمانی قابل درک است که تراکتور، که منبع قدرت است، و دستگاهی که وظیفه را انجام می دهد بتوانند با هم متحد شده و به عنوان یک کار عمل کنند.