مدل: پمپ آب 4 اینچ SKN-WMCGZ100-30
موتور: WM186FA
قدرت موتور: 6.3kw
سوخت: دیزل
مکش: 5m
ارتفاع کارکرد: 25m
دبی: 75m3h