هد اره الحاقی علف زن برای هرس و برش شاخه های کوچک مناسب است. استفاده از این هد دستگاه علف تراش شما را به یک دستگاه اره دسته بلند تبدیل می‌کند. از مزایای استفاده از هد اره الحاقی سبک بودن، تعویض آسان، کاربری راحت در ارتفاع است. طول تیغه ساتوری هد اره الحاقی علف زن 30 سانتی متر است.