سمپاش های تلمبه ای

در دو نوع دستی و پشتی 

حجم 2لیتری تا 20لیتری

مجهز به انواع لانس برنزی و استیل

مناسب برای مصارف خانگی