مدل:  دمنده مکنده SKN-EVB260-3E
نوع موتور: دوزمانه
توان موتور: 0.95hp
حجم موتور: 27.2cc
دبی متوسط هوای خروجی: 0.15m3/s
 وزن: 5.2kg 
کاربرد: قابلیت استفاده به دو صورت دمنده و مکنده