مدل: علف زن SKN358
نوع موتور: چهارزمانه- OHC
حجم موتور: 35.8cc
وزن:

دوشی(8.3kg0)

پشتی(11.3kg)

ابزار برش: نخ و تیغه فولادی سه پر

برای اطلاع از راهنمای علف زن و نخ علف زن بر روی کلمه مربوط کلیک نمایید.