مدل:  LION 3200     
نوع موتور: دوزمانه                                 
حجم موتور: 31.8cc
توان موتور: 2hp
کاربراتور:  
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 40cm
وزن:                                      5.3kg
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: