مدل: LION 5200
نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 50cc
توان موتور: 3hp
کاربراتور:  
نوع زنجیر: OREGON آمریکایی
نوع و طول تیغه:  50cm
وزن:  
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: