مدل: SKN070
نوع موتور: تک سیلندر، 2زمانه، هواخنک
حجم موتور: 105.7cc
توان موتور:  6.4hp
کاربراتور: harvest
حجم مخزن سوخت: 1200ml
نوع زنجیر: Oregon (گام زنجیر: 0.4 اینچ)
نوع و طول تیغه: 70 سانتی متر 
وزن: 12kg
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: