مدل: NT2500
نوع موتور: هوا خنک دوزمانه
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور:  
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر:  Walbro ژاپن
نوع وطول تیغه:

25cm         

Walbro ژاپن

وزن: 3.4kg
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: