مدل:  SKN NT 5800
نوع موتور :                    دو زمانه 
حجم موتور: 54cc                             
توان موتور: 3hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 50cm
وزن: 6.5kg