مدل: SKN-AE500
موتور: HONDA GX160
حجم موتور: 163cc
توان موتور: 4.8hp
سیستم انتقال قدرت: گیربکسی-خودکششی
تعداد حفره در هر متر مربع: 76عدد
عمق کار: بیشتر از 8cm
عرض کار: 50cm
راندمان کاری: 2420m2/h