مدل: SKN 68cc-1E48F
نوع موتور:
تک سیلندر، دو زمانه، هوا خنک
توان موتور: 3hp
حجم موتور: 68cc
سیستم استارت هندلی
سیستم انتقال قدرت: گیربکسی
قطر کار مته: 200mm, 100mm و 300mm
وزن بدون مته:
22kg