مدل: SKN 52cc-1E44F
نوع موتور  تک سیلندر، دو زمانه، هوا خنک
توان موتور 2.3hp
حجم موتور 52cc
سیستم استارت هندلی
سیستم انتقال قدرت گیربکسی
قطر کار مته  200mm, 100mm و 300mm
وزن بدون مته  10kg
نسبت روغن به سوخت 1:25