موتور چهارزمانه OHV

شافت افقی

حجم موتور 212cc

قدرت 7hp

3600 دور در دقیقه