محصول کمپانی GGP ایتالیا

موتور هندا GCV160

شاسی آلومینیومی

عرض کار: 53cm

تنظیم ارتفاع مرکزی

 وزن: 38kg

 

شرح دستگاه: چمن زن mountfield را می توان به عنوان یک چمن زن خودکار نام برد که توان خود را از یک موتور GCV160 هوندا تأمین می کند.