مدل: چمن زن SKN
موتور: موتور هوندا GXV160
توان و حجم موتور:  
شاسی: آلومینیومی
عرض کار: 48cm
جنس و حجم سبد:  
سایز چرخ:  
نوع و تنظیم ارتفاع برش:  مرکزی
نوع تیغه:  
وزن:  41kg
سیستم تخلیه: