مدل: SKN5000
موتور: دوزمانه-1E34F
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور: 1hp
حجم مخزن: 20Lit
فشارکاری: 0-2Mpa
دبی پاشش: 4Lit/min
ارتفاع پاشش: 8-10m
وزن خالص: 8.3kg
استارت: هندلی