پرچ کن  زنجیر Tecomec

مجهز به بلبرینگ

کاهش اصطکاک و افزایش سرعت عمل