مدل: H170F
موتور: 6.5hp
سوخت: بنزینی
انتقال قدرت:  
عرض کار:  
عمق کار:  
تعداد دنده: 2دنده جلو-یک دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت: هندلی