مدل: KM186FA
 موتور: 9اسب بخار
سوخت: دیزل
انتقال قدرت: گیربکسی
عرض کار: 130-80cm
عمق کار: 30-15cm
تعداد دنده: 2دنده جلو2دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت: الکتریکی