مدل:   WM900
 توان موتور:  
 سوخت:  
انتقال قدرت:   تسمه ای موتور به گیربکس
عرض کار:   105cm
عمق کار:   
تعداددنده: گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت:  

 

 

گلگیر دار

مناسب برای خاک های رسی، لوم رسی و شنی لومی

 

 

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب