مدل: BCS-FERRARI515
موتور: انتخابی(بنزینی و دیزل)
توان: انتخابی(5/5-9hp)
عرض کارروتیواتور: 66-80cm
عرض کار دروگر: 100-115cm
عمق کار: 15-30cm
تعداد دنده: 4دنده(2دنده جلو و 2دنده عقب)
چرخ: 8*400  100*400  100*500
وزن 93kg
قابلیت و امکانات:  از جمله ماشین آلات کشاورزی است که امکان استفاده از ادوات متنوع خاک ورزی را فراهم می کند.