مدل:     BCS-FERRARI 515
منبع توان:     موتور بنزینی و دیزلی
موتور: بنزینی:   FD170, HONDA GX270, HONDA GX200
  دیزل:   ANTOR 6LD400, KD350, KM178
توان:     7-9hp
عرض کار: رتیواتور:   66-80cm
  دروگر:   100-115cm
عمق کار:     15-30cm
ترانسمیشن:     روغنی و خشک
تعداد دنده:     4(2 دنده جلو و 2 دنده عقب)
کلاچ:     مخروطی، خشک
محور تواندهی(P.T.O)     مستقل، 990rpm
دسته و فرمان:     چرخش جانبی و عمودی
چرخ:     8*400
ماکسیمم عملکرد: شخم:   800m2/h
  درو:   2000m2/h
وزن:     93kg

شرح دستگاه: BCS-Ferrari 515 از جمله ماشین آلات کشاورزی است که امکان استفاده از ادوات متنوع خاک ورزی را فراهم می کند. محور تواندهی مستقل این دستگاه با دور 990rpm بوده که در ارتباط با سیال روغن می باشد.