مدل: BCS728
موتور: انتخابی(بنزینی و دیزل)
توان: انتخابی(5/5-9hp)
عرض کارروتیواتور: 66-80cm
عرض کار دروگر: 100-115cm
عمق کار: 15-30cm
تعداد دنده: 6دنده (3دنده جلو-3دنده عقب)
چرخ: 8*400  100*400  100*500
وزن: 129kg
قابلیت و امکانات: