بهترین اره و قیچی شارژی در سبد محصولات سبزکوش نگین


بعد از مدت ها تحقیق و بررسی درباره عملکرد دستگاه های شارژی حوزه باغبانی، بهترین اره و قیچی شارژی به سبد محصولات شرکت سبزکوش نگین اضافه شد. مشخصات و فیلم عملکرد دستگاه ها را می‌توانید در صفحه اره شارژی KM06112 Golf Garden و  اره شارژی KM06037 Golf Garden و قیچی شارژی KM06062 Golf Garden مشاهده کنید. 


 

قیچی شارژی سبزکوش نگین

 

اجزای اره شارژی 6037


 

6112اجرای اره شارژی


دسته بلند دستگاه شارژی باغبانی